Liên hệ với chúng tôi

FROM LIÊN HỆ

Văn phòng phẩm

Theo Phong thủy học thì nét khởi đầu và nét kết thúc theo hướng đi lên là chữ ký thành đạt nhất. Điều này tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc tốt đẹp đối với mọi dự án, công việc đảm nhiệm. Cũng là mẫu chữ ký sự thịnh vượng đảm bảo cho vận may luôn có xu hướng đi lên.

  • Người mang hành Kim
  • Người mang hành Thủy
  • Người mang hành Mộc